• Условия за ползване

Тези условия се отнасят за всички потребители на сайта и услугите. С използването на Сайта или Услугите, Вие приемате тези Общи условия

 

  • Информация за нас

Сайтът се управлява и е собственост на АПМП-ГППМП-ДМ ООД – гр. София

Административната поддръжка e отговорност на: SolSystems.bg

 

  • Промени в тези условия

Собственика си запазва правото да променя общите условия, по собствена преценка или във връзка с настъпили промени в законодателството, при промени в условията потребителя ще бъде уведомен чрез съобщение на първа страница на сайта.

 

  • Допълнителни условия

Нашите Услуги нямат допълнителни условия.

 

  • Достъп до сайта

Сайта е със свободен достъп без регистрационен режим. Собственика си запазва правото да прекрати достъпа до сайта изцяло или частично без предизвестие. Собственика няма да носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за невъзможност, промяна, спиране или оттегляне на Сайта или Услугите, както и всякакви функции, части или съдържание на Сайта или Услугите по всяко време за всеки период.


  • Отговорности на потребителя

Съдържанието, на сайта е общо достъпно но не е препоръчително да копирате дословно информацията от него, моля да положите усилия информацията във вашия сайт да е оригинална и отговаряща на вашите потребности, при прекопиране дословно на информация от структури в internet, Google отчита некоректни действия и понижава рейтинга на сайта който използва информация за лична употреба по този начин.


  • Приемливо използване на сайта и услугите

Потребителя носите отговорност за използването на Сайта и Услугите предоставени в него.

 

  • Лични данни

Сайта не събира и не съхранява лични данни от никакво естество.


Последни промени: 27.05.2018