Е-Kаталог

E-Catalog

GOLDEN TITANIUM

1 стерилен комплект

56 лв. за 1 бр. или 112 лв. за 2 бр. обеци

Включено в цената: консултация, информирано съгласие, дезинфекция, маркиране и поставяне

Цени

SILVER TITANIUM

1 стерилен комплект

52 лв. за 1 бр. или 104 лв. за 2 бр. обеци

Включено в цената: консултация, информирано съгласие, дезинфекция, маркиране и поставяне
Цени

NATURAL TITANIUM

1 стерилен комплект

50 лв. за 1 бр. или 100 лв. за 2 бр. обеци

Включено в цената: консултация, информирано съгласие, дезинфекция, маркиране и поставяне
Цени

MEDICAL PLASTIC

1 стерилен комплект

Crystal - 36 лв. за 1 бр. или 72 лв. за 2 бр. обеци.

Включено в цената: консултация, информирано съгласие, дезинфекция, маркиране и поставяне

1 стерилен комплект

Daysi 45 лв. за 1 бр. или 90 лв. за 2 бр. обеци

Включено в цената: консултация, информирано съгласие, дезинфекция, маркиране и поставяне
Цени

Други услуги

Other services

Сваляне на обеца, отваряне на клипс или рязане - 30 лв. за 1 бр.

Контролен преглед и назначаване на терапия - 30 лв.