Контакти

Contact us

Контакти

Телефони за записване

Telephone to visit

М: 0988 247424

Предварително записване само сутрин !
09.00 -12.00 ч. 
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК !

Официални празници и почивни дни за 2021 г.

Official holidays and weekends for 2021 year

АВГУСТ
Контакти
СЕПТЕМВРИ
Контакти
ОКТОМВРИ
Контакти
НОЕМВРИ
Контакти
ДЕКЕМВРИ
Контакти